fot. Moja Rola

Sekretarz stanu, Jacek Bogucki, w piątek 23 lutego 2018 roku podsumował wyniki produkcyjne polskiego rolnictwa.

Wiceminister wstępnie podsumował sytuację na podstawowych rynkach rolnych. Wedle jego słów w zeszłym roku wzrosła produkcja prawie wszystkich surowców rolnych, za wyjątkiem owoców, a ceny uzyskiwane przez rolników w pierwszych trzech kwartałach, były dla nich zadowalające.

Warto jednak zaznaczyć, że ocena Boguckiego dotyczyła skali całego kraju i nie uwzględniała niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które naraziły na straty rolników z terenów północnej Polski. Rolnicy ci, mogli natomiast liczyć na pomoc finansową, na którą przeznaczono kilkaset milionów złotych. Został również złożony wniosek o pomoc do Komisji Europejskiej.

Pod koniec roku można było zaobserwować spadek cen na rynku wieprzowiny, który był spowodowany malejącym importem ze strony USA i Chin, a także wzrostem produkcji w Europie i wysokim kursem złotego.

Należy zwrócić również uwagę na wysoki udział eksportu w produkcji rolnej, który wyniósł aż 92% w odniesieniu do wołowiny i 56% w odniesieniu do drobiu. Jak przyznał sekretarz stanu, ,,jesteśmy uzależnieni od sytuacji światowej i europejskiej na poszczególnych rynkach, co wynika z wysokiego udziału eksportu w naszej produkcji rolnej?.

Wiceminister zwrócił uwagę na podejmowane na forach unijnych działania, mające na celu udzielenie w ubiegłych latach pomocy tym rolnikom, którzy odczuli skutki trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny czy mleka.

Bogucki odniósł się również do tematu wirusa ASF. Jak poinformował, kierownictwo ministerstwa w Komisji Europejskiej podjęło działania o kolejne instrumenty pomocowe w związku z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski, a także niskimi cenami skupu żywca. Sekretarz stanu przyznał, że trud walki z wirusem ASF spoczywa głównie na naszym kraju.

Źródło: www.minrol.gov.pl