Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2021?2027. W nowych ramach finansowych przewidziane są cięcia w Polityce Spójności, które wyniosą około 7% oraz we Wspólnej Polityce Rolnej – około 5%.

Więcej pieniędzy ma zostać przeznaczonych na takie cele jak innowacje i związane z nimi badania naukowe, walka z bezrobociem wśród młodzieży, czy zarządzanie granicami w kwestii imigracji.

? Polityka Spójności oraz  Wspólna Polityka Rolna zostaną odpowiednio zmodernizowane tak, aby mogły wciąż przynosić korzyści przy niższym wykorzystaniu środków i będą w stanie przyczyniać się do realizacji nowych priorytetów. Polityka Spójności ma przykładowo odgrywać coraz ważniejszą rolę w ramach wspierania reform strukturalnych i długoterminowej integracji migrantów ? poinformowała Komisja Europejska.

Komisja Europejska chce, aby wysokość dotacji unijnych była uzależniona od kilku kryteriów, jakie mają miejsce w danym państwie, a są nimi średni dochód na osobę, wysokość stopy bezrobocia (zwłaszcza) wśród młodych ludzi czy polityka mająca wpływ na ochronę klimatu.

Całkowity budżet w wysokości 25 miliardów euro będzie oferował wszystkim państwom Unii Europejskiej wsparcie finansowe i techniczne przy realizacji priorytetowych reform.

Źródło: KE