wyższe emerytury rolnicze
fot. Fotolia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zdecydowana większość emerytów i rencistów rozliczyła już podatek dochodowy za rok 2017 i przekazała świadczeniobiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym formularz PIT-40A.

Z analizy przeprowadzonej przez KRUS wynika, że 88% emerytów i rencistów przekazało już roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2017 roku emerytur i rent.

Kasa przypomina, że jeżeli emeryt/rencista poza emeryturą lub rentą nie osiągał w 2017 roku innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie jest zobowiązany do składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

W przypadku jeśli emeryt/rencista, który otrzymał z Kasy formularz PIT-11A – informację o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2017 roku, jest zobowiązany sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Jeżeli emeryt/rencista został rozliczony przez KRUS i otrzymał PIT-40A, ale chce skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinien złożyć zeznanie podatkowe samodzielnie w urzędzie skarbowym w wyżej podanym terminie.

Źródło: KRUS