Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jaką będą musieli opłacać rolnicy w II kwartale 2018 roku.

Dla każdej osoby podlegającej ubezpieczeniu w KRUS, wysokość stawki w dalszym ciągu wynosić będzie 42 zł miesięcznie. W przypadku osób, które ubezpieczone są w ograniczonym zakresie, miesięczna stawka wynosić będzie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł.

W przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego w II kw. 2018 roku, to podstawowa miesięczna składka wynosić będzie 10% emerytury podstawowej obowiązującej w marcu 2018 roku (912,86 zł), czyli 91 zł.

Jeżeli chodzi o dodatkową miesięczna składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, to w II kw. 2018 roku wynosić ona będzie:

? 12% emerytury podstawowej (110 zł) w przypadku gospodarstw rolnych o obszarze do 100 hektarów przeliczeniowych,

? 24% emerytury podstawowej (219 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 100 hektarów przeliczeniowych, ale mieszący się w normie do 150 hektarów,

? 36% emerytury podstawowej (329 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 150 hektarów przeliczeniowych, ale mieszący się w normie do 300 hektarów,

? 48% emerytury podstawowej (438 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 300 hektarów przeliczeniowych.

48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Składki należy uregulować do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Źródło: KRUS