fot. Moja Rola

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że polski rząd dokona wszelkich starań, aby rolnicy otrzymywali godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze.

Według ministra, na rynku potrzebni są swego rodzaju pośrednicy między rolnikiem, a konsumentem oraz stworzenie odpowiednich uregulowań prawnych. Wszystko po to, aby wyeliminować dysproporcje pomiędzy ceną, jaką rolnik otrzymuje za sprzedane produkty rolno-spożywcze, a ceną, jaka widnieje na sklepowych półkach.

? Na rynku globalnym zajmującym się handlem towarami rolno-spożywczymi potrzebne są polskie podmioty, które będą oferować rolnikom godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze. Będą to swego rodzaju pośrednicy między rolnikiem a konsumentem. Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwolą wyeliminować sytuacje, gdzie rolnik otrzymuje 30 groszy za kilogram ziemniaka, a w hipermarkecie taki ziemniak jest sprzedawany po 2 złote i 20 groszy ? powiedział minister Jurgiel w swoim wystąpieniu.

? Rynki hurtowe, będą to rynki, które będą umożliwiały sprzedaż detaliczną, sprzedaż bezpośrednią ? dodał minister.

Resort rolnictwa prowadzi obecnie prace nad kierunkiem rozwoju rynków hurtowych, a ich rola musi być na nowo przeanalizowana, tak aby podjąć konkretnie działania.

? Zależy nam na tym, aby to były polskie podmioty, które podejmą współpracę z rolnictwem z producentami rolnymi w zakresie możliwości sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Pełnić też będą rolę edukacyjną, informacyjną, szkoleniowo-doradczą ? podsumował Krzysztof Jurgiel.

Źródło: MRiRW