fot. Fotolia

Z dniem dzisiejszym, tj. 18 maja 2018 roku, w życie weszły nowe regulacje prawne w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Modyfikacji uległy przede wszystkim punkty dotyczące zabezpieczeń społecznych pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym.

Na mocy nowych przepisów, pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie rolnym, będą zobowiązani wykonywać swoje prace na podstawie umowy cywilnoprawnej. Będzie ona zawierana przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne z osobą pomagającą przy zbiorach.

Dotychczas przy zatrudnianiu osób przy pomocy przy zbiorach zawierano przede wszystkim umowę o dzieło, która nie zabezpieczała w pełni osób pracujących i nie odpowiadała w pełni charakterowi prowadzonej pracy.

Umowa o pomocy przy zbiorach ma być zawierana w przypadku:

– prac związanych ze zbieraniem chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;

– prac związanych z usuwaniem zbędnych części roślin, klasyfikowaniem lub sortowaniem zerwanego lub zebranego chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;

– prac związanych z wykonywaniem innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży;

– prac związanych z wykonywaniem innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie zawierana na nie dłużej niż na 180 dni, a rolnik będzie zobowiązany do zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta ta umowa.

Źródło: MRiRW