uprawa ziemniaków
fot. www.mojarola.pl

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel podpisał wniosek o wstrzymanie importu ziemniaków pochodzących z Egiptu. W surowcu sprowadzanym z półwyspu Synaj wykryto groźną dla upraw bakterię Ralstonia solanacearum, dlatego do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Egipt, import został zablokowany.

Decyzja Polski uargumentowana jest obawą o przyszłość fitosanitarną kraju oraz ochroną polskich producentów ziemniaka.

Bakteria Ralstonia solanacearum została wykryta w ziemniakach importowanych z Egiptu po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat. W obu przypadkach towar trafiał do Polski poprzez pośrednictwo innych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Bakteria Ralstonia solanacearum jest jedną z najgroźniejszych patogenów ziemniaka, ale zagraża także innym roślinom. Szacuje się, że może ona zagrażać nawet pond 200 gatunkom roślin.

Źródło: MRiRW