Polska w dalszym ciągu odbiega od pozostałych krajów Unii Europejskiej jeżeli chodzi o średnią wielkość gospodarstwa rolnego.

Z raportu przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że aż 85% gospodarstw w Polsce ma powierzchnię mniejszą niż 15 hektarów.

Jeszcze bardziej szokujący jest fakt, że przeciętna wielkość gospodarstwa w naszym kraju wynosi nieco ponad 10 hektarów, co znacząco hamuje jego rozwój. Najmniejsze gospodarstwa znajdują się na Podkarpaciu i w Małopolsce, a największe w części północnej.

W porównaniu z innymi krajami unijnymi, statystyki Polski nie wyglądają imponująco. Największą średnią wielkością gospodarstwa rolnego mogą pochwalić się Czesi – 133 hektary, którzy wyprzedzają Wielką Brytanię z wynikiem 94 hektarów. Najmniejsze gospodarstwa są natomiast w Rumunii (4 hektary), na Cyprze (3 hektary) i na Malcie (1 hektar).

IMAS Agri postanowiło zweryfikować, jaka jest wiedza Polaków na temat gospodarstw rolnych w naszym kraju. W tym celu poproszono respondentów o wskazanie, jaka jest wielkość przeciętnego polskiego gospodarstwa. Do wyboru były następujące odpowiedzi: do 15 ha, 15 ? 50 ha oraz powyżej 50 ha.

Ankietowani dość nieoczekiwanie stwierdzili, że gospodarstwa w Polsce są duże. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że wielkość gospodarstwa wynosi od 15 do 50 hektarów, podczas gdy takich gospodarstw jest zaledwie 12% w Polsce.

Zaledwie 42% ankietowanych udzieliło poprawnej odpowiedzi na zadane pytani i byli do przede wszystkim mężczyźni (46%), osoby młode do 29 lat (49%), osoby z wykształceniem wyższym (47%).

W ankiecie lepiej spisali się mieszkańcy wsi – 47% z nich znało poprawną odpowiedź.

Źródło: IMAS Agri