fot. Youtube

Po ubiegłotygodniowych protestach w wielu regionach Polski, Unia Warzywno-Ziemniaczana zapowiada kolejny strajk – tym razem w Warszawie.

Manifestacja planowana jest na 23 maja. Rolnicy oczekują, że uda się też doprowadzić do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, któremu przedstawili listę postulatów.

Poniżej treść pisma do premiera:

? Tragiczna sytuacja zmusiła polskich rolników do wyjścia na drogi. Zaniedbania poczynione od dekad przynoszą tragiczne w skutkach efekty. Dziś polscy rolnicy jak nigdy dotąd zaczęli razem upominać się o od dawna wyczekiwaną reakcje Państwa Polskiego. Celem zmiany obecnej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych kroków przez najwyższych urzędników w Polsce.

? Zdradzeni, oszukani oraz poniżeni przez ministrów oraz pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi domagamy się pilnego spotkania z Premierem Polski Mateuszem Morawieckim.

POSTULATY:

1. Dokładne kontrole towarów wwożonych do Polski. (GIS, PIORIN, Urząd Skarbowy)

2. Kontrole firm sprowadzające towary zza granicy do Polski.

3. Wyrównanie dopłat obszarowych w Unii Europejskiej bądź ich całkowita likwidacja
w całej Unii Europejskiej.

4. Zatrzymanie procesu likwidacji hodowli zwierząt futerkowych.

5. Realna walka z ASF.

6. Naprawa stosunków dyplomatycznych z Rosją oraz naprawa relacji handlowych z Rosją.

7. Zatrzymanie importu warzyw, zboża oraz wszelkich produktów rolnych z Ukrainy.

8. Wypłata rolnikom odszkodowań za wybicie zwierząt z przyczyny ASF.

9. Zmiana przepisów przeprowadzania kontroli produktów rolnych w Polsce.

10. Zmiana przepisów wprowadzająca ułatwienia w eksporcie oraz wywozie ziemniaków
z Polski.

11. Ograniczenie populacji dzików do minimum oraz uznanie dzików jako szkodniki.

12. Wycofanie się z pomysłu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego.

13. Wprowadzenia bardzo dokładnego oraz ujednoliconego oznaczania kraju pochodzenia
produktów rolnych na opakowaniach.

14. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za przepakowywanie zagranicznych
produktów w polskie opakowania.

15. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za wprowadzanie do obrotu zagranicznych produktów rolnych w polskich opakowaniach.

16. Eksponowania w sklepach na pierwszym miejscu polskich produktów.

17. Zmiana prawa wodnego.

18. Stanowcze NIE dla odkrywki w Złoczewie.

19. Likwidacja Izb Rolniczych.

20. Wprowadzenie paliwa rolniczego.

21. Zagwarantowanie opału dla potrzeb ogrodniczych i warzywniczych w odpowiedniej cenie.

22. Wprowadzenie ustawy umożliwiającej zatrudnienie pomocnika w gospodarstwie rolnym.

23. Przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem wyrzucenia z niego wielu ludzi działających na szkodę rolnictwa w Polsce.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw

Unia Warzywno Ziemniaczana

Michał Kołodziejczak

Źródło: Unia Warzywno Ziemniaczana