fot. Fotolia.com

Optymalne terminy siewu zbóż mają istotne znaczenie dla uzyskania wysokiego plonu. Rośliny wysiane zgodnie z obowiązującymi normami mają odpowiednią ilość czasu, aby wykształcić silny system korzeniowy oraz osiągnąć optymalną fazę rozwojową, która pozwala odpowiednio zaadaptować się w danych warunkach atmosferycznych.

Zboża jare powinny być siane możliwie jak najwcześniej

Przestrzeganie optymalnych terminów siewu nie zawsze jest możliwe ze względu na warunki atmosferyczne. Chociaż mamy już kalendarzową wiosnę, w wielu regionach kraju nie ma obecnie możliwości, aby przeprowadzić pracę związane z zasiewami.

Zboża jare są bardziej wrażliwe na wszelkie opóźnienia w siewie w porównaniu z oziminami. Zboża jare powinny być siane możliwie jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe gleby pozwolą na uprawę.

Rośliny zasiane wcześniej dysponują dłuższym okresem wegetacyjnym, a to oznacza, że mogą lepiej wykorzystać składniki pokarmowe znajdujące się w glebie oraz zapas wody, który został zgromadzony w niej podczas zimy. Późniejszy siew na skutek wydłużonego dnia i wyższej temperatury, prowadzi do skrócenia okresu wegetacyjnego. Pod wpływem tych czynników rośliny zaczynają dojrzewać szybciej, tak aby zdążyć wykształcić ziarno, co skutkuje mniejszym rozkrzewieniem i mniejszą liczbą kłosów w łanie, a w konsekwencji mniejszym plonem.

W zależności od gatunku, zboża jare powinno siać się w terminie pomiędzy 20 marca, a 10 kwietnia. W Polsce warunki klimatyczne są dość mocno zróżnicowane, dlatego trzeba pamiętać, że im bardziej na wschód, tym bardziej termin siewu będzie przesuwał się do pierwszej dekady kwietnia.

Optymalne terminy siewu owsa

Zbożem jarym, które powinno być wysiewane najwcześniej jest owies, który ma najmniejsze wymagania cieplne i może być siany przy temperaturze wynoszącej 1-3 stopni Celsjusza. Orientacyjne terminy siewu owsa przypadają pomiędzy 15 marca, a 10 kwietnia i wyglądają następująco:

 • Polska zachodnia i południowo-zachodnia: 15-25 marca
 • Polska centralna i południowa: 20-30 marca
 • Polska północna i wschodnia 25 marca – 5 kwietnia
 • Polska północno-wschodnia 1-10 kwietnia

Optymalne terminy siewu pszenicy jarej

Zbożem, które powinno być wysiewane w dalszej kolejności jest pszenica jara, która ma niskie wymagania termiczne. W przypadku pszenicy siew powinien nastąpić pomiędzy 15 marca – 5 kwietnia w zależności od regionów:

 • Polska zachodnia i południowo-zachodnia: 15-25 marca
 • Polska centralna i południowa: 20-30 marca
 • Polska północna i wschodnia 25 marca – 5 kwietnia

Optymalne terminy siewu jęczmienia jarego

Zbożem jarym, które powinno siać się najpóźniej jest jęczmień. Jest to roślina ciepłolubna, która źle znosi nadmiar wilgoci, dlatego termin siewu jęczmienia jest nieco dłuższy. Jęczmień powinien być siany, kiedy gleba jest już nieco ogrzana, a temperatura powietrza waha się w okolicach 7-10 stopni Celsjusza. W zależności od regionu wygląda on następująco:

 • Polska zachodnia i południowo-zachodnia: 15-30 marca
 • Polska centralna i południowa: 25-30 marca
 • Polska północna i wschodnia 30 marca – 10 kwietnia
 • Polska północno-wschodnia do 15 kwietnia

Źródło: www.mojarola.pl