uprawa ziemniaków
fot. www.mojarola.pl

Stonka, czyli stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata), to jedno z najgroźniejszych szkodników upraw ziemniaka. Dorosłe owady tego szkodnika zjadają liście ziemniaka, co może prowadzić do poważnych strat w plonach. Aby skutecznie zwalczać stonkę i minimalizować jej negatywny wpływ na uprawy ziemniaków, stosuje się różnego rodzaju opryski.

Opryski chemiczne na stonkę

Najpopularniejszą i najczęściej stosowaną metodą zwalczania stonki jest użycie środków chemicznych. Opryski chemiczne mogą być stosowane w fazie jajeczkowania lub larwalnej stonki, a także w fazie żerowania dorosłych owadów. W sklepach ogrodniczych dostępne są specjalne preparaty opryskowe zawierające substancje aktywne, takie jak piretroidy, neonikotynoidy czy insektycydy z grupy organofosforanów, które skutecznie zwalczają stonki.

Przed użyciem oprysków chemicznych należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu i stosować się do zaleceń producenta, dotyczących dawki, czasu i częstotliwości aplikacji. Należy również zachować ostrożność i stosować się do zasad bezpieczeństwa, takich jak noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (rękawice, okulary ochronne, maska).

Opryski biologiczne na stonkę

Innym skutecznym sposobem zwalczania stonki jest stosowanie oprysków biologicznych. Są to preparaty zawierające mikroorganizmy, takie jak bakterie Bacillus thuringiensis czy grzyby Beauveria bassiana, które atakują i zabijają stonki, nie szkodząc przy tym innym organizmom w środowisku. Opryski biologiczne są bardziej przyjazne dla środowiska i nie pozostawiają pozostałości chemicznych na roślinach czy w glebie.

Stosowanie pułapek na stonkę

Pułapki są innym skutecznym sposobem monitorowania i zwalczania stonki. Są to specjalne urządzenia, które przyciągają dorosłe owady stonki, po czym je eliminują. Pułapki mogą być stosowane zarówno na poletkach doświadczalnych, jak i na większych plantacjach ziemniaków. Ich zaletą jest to, że nie wymagają stosowania środków chemicznych ani biologicznych, co pozwala na redukcję ilości używanych pestycydów.

Rośliny pułapkowe na stonkę

Innym skutecznym podejściem jest stosowanie roślin pułapkowych, czyli takich, które przyciągają stonki i oddziałują na nie w sposób niekorzystny. Przykładem takiej rośliny jest np. burak cukrowy, który może być posadzony jako roślina pułapkowa w okolicy plantacji ziemniaków. Stonki składające jaja na liściach buraka cukrowego zostaną związane w miejscu, co ograniczy ich możliwość przenoszenia się na ziemniaki.

Zarządzanie agrotechniczne

Warto również zwrócić uwagę na zarządzanie agrotechniczne plantacji ziemniaków, które może wpływać na redukcję populacji stonki. Należy unikać zbyt gęstego sadzenia ziemniaków, co może sprzyjać rozwojowi stonki, oraz usuwać resztki roślinne po zbiorze, gdzie stonki mogą zimować.

Ważne jest również monitorowanie plantacji ziemniaków pod kątem obecności stonki. Regularna obserwacja roślin, kontrola liczby larw i dorosłych osobników oraz stosowanie oprysków czy innych metod zwalczania w odpowiednim czasie, może być kluczowe w skutecznym zwalczaniu tego szkodnika.

Zwalczanie stonki ziemniaczanej może być realizowane za pomocą różnych metod, takich jak opryski chemiczne, biologiczne, pułapki, rośliny pułapkowe czy zarządzanie agrotechniczne. Wybór odpowiedniej metody zależy od preferencji i wymagań producenta, a także uwzględnia aspekty ekologiczne, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój uprawy ziemniaka. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody, zaleca się zapoznanie z etykietą i zaleceniami producenta, a także konsultację z odpowiednimi specjalistami w dziedzinie ochrony roślin.

Źródło: www.mojarola.pl